Tin tức

Filtek ™ Z250 Ống tiêm phục hồi đa năng Refill Shade A4, 1370A4 ...
3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Dentin Shade Refill, 1 - 4g Syringe - WD, 7018WD ...
Mão thép không gỉ 3M ™ - Bộ khuôn vĩnh viễn, PO96 ...
3M ™ Filtek ™ Z250XT Nano Hybrid Refill Phục hồi Đa năng, Ống tiêm 1 - 3g - B2, 1470B2 ...
Express ™ STD Putty Refill, 7312 ...
Ống tiêm phục hồi đa năng Filtek ™ Z250, 1370A1 ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777