17/03/2021
Chốt sợi thủy tinh RelyX™ Fiber Posts được thiết kế để mang lại các kết quả lâm sàng mỹ mãn một cách...
17/03/2021
Vật liệu trám tạm Cavit™ (màu hồng), Cavit TM W (màu trắng) và Cavit TM G (màu xám) là vật liệu trám...
17/03/2021
Keo gắn mắc cài ​Transbond™ XT Light Cure Adhesive kết dính các giá đỡ bằng sứ và kim loại với bề mặ...
Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777