3M ™ Ketac ™ Fil Plus Handmix Glass Ionomer Vật liệu đổ đầy chất lỏng, 55260


Chi tiết

Vật liệu trám răng bằng kính ionomer thủy tinh thông thường chống đục phóng xạ này cung cấp khả năng giải phóng florua cao và giúp bạn đạt được những phục hình phía trước hầu như không nhìn thấy.

Trọng lượng: 10g

  • Cung cấp liên kết phân tử với men răng và ngà răng để đảm bảo miếng trám kín khít.
  • Cung cấp sự giải phóng florua cao.
  • Mảng bám phóng xạ.
  • Phân phối theo đơn vị, dễ dàng và nhất quán với khả năng hiển thị cao trong khi đặt.
  • Chuẩn bị tối thiểu.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777