Cao su lấy dấu loại nhẹ Express

  • 7302
  • 3M
Giá: liên hệ
THÔNG TIN CHUNG: 
+ Với hơn 20 năm minh chứng hiệu quả thực tế, vật liệu lấy dấu Express™ mang đến lựa chọn trộn vật liệu bằng tay hoặc bằng súng tiện lợi. Một hộp bao gồm 305ml base và 305ml catalyst. Hộp gồm: 4x cartridge 50ml, 20 đầu trộn VPS (vàng)

CHỈ ĐỊNH
+ Lấy dấu răng

LỢI ÍCH
+ Cao su lấy dấu Express kết hợp kết quả chính xác, đáng tin cậy và phương thức phân phối dễ dàng với súng Garant Dispenser
+ Cho khả năng đổ dấu nhiều lần
+ Tái tạo chi tiết chính xác.
+ Ổn định kích thước tốt
+ Khả năng đàn hồi cao

NGUỒN GỐC
+ Xuất xứ: 3M
+ Nước sản xuất: Mỹ
+ Mầu: 
+ Đóng gói: Một hộp bao gồm 305ml base và 305ml catalyst. Hộp gồm: 4x cartridge 50ml, 20 đầu trộn VPS (vàng)

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777