Cây lấy cao răng dưới lợi TRINOVO PEEK GRACEY

  • 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507
  • KOHLER
Giá: liên hệ
Cây lấy cao răng dưới lợi TRINOVO PEEK GRACEY (curette)
9500 : 1/2
9501 : 3/4
9502 : 5/6
9503 : 7/8
9504 : 9/10
9505 : 11/12
9506 : 13/14
9507 : 15/16

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777