Kẹp không mấu: kẹp mô, nướu, màng, tránh làm tổn thương mỏ nha chu
Kẹo có mấu: Da, mô cứng
Kẹp có lỗ mô: Kẹp mô có tiết diện nhỏ vùng gai nướu, có thể xuyên kim khi khâu

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777