Nạo huyệt ổ răng Dr. Lettelier 4,5 mm

  • 8337
  • KOHLER
Giá: liên hệ
 Tunnellierungsinstrument nach Dr. Lettelier, 4,5 mm
 Tunnellierungsinstrument nach Dr. Lettelier, 4,5 mm

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777