Nạp đầy cơ thể thường xuyên 3M ™ Express ™ XT, 36975 3M ID 70201130856


Chi tiết

Được thiết kế cho cả kỹ thuật lấy dấu 1 bước và 2 bước, vật liệu Express ™ XT VPS thế hệ tiếp theo của 3M ESPE giúp bạn đạt được độ chính xác ấn tượng vượt trội và phù hợp tuyệt vời với lần phục hình cuối cùng.

2 Hộp mực Thông thường Express ™ XT - 50 ml & 10 Đầu trộn Garant ™ màu ​​vàng

  • Dễ dàng đùn và dễ sử dụng.
  • Ưa nước.
  • Độ chảy lớn, nhưng không bị nhỏ giọt hay sụt.
  • Độ bền xé tốt và phục hồi sau biến dạng.
Thông số kỹ thuật
Loại hiển thị
Sau cùng
Vật chất
VPS
Thời gian thiết lập
Bộ thông thường

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777