RelyX™ Ultimate

 • 56920, 56921
 • 3M
Giá: liên hệ
 • Ultimate là xi măng tự gián lưỡng trùng hơp trộn bằng tay.được kết hợp với keo gián single bond.
 • Gắn vĩnh viễn cầu mão , inlay/onlay toàn sứ composite hoăc kim loại.
 • Gắn vĩnh viễn phuc hình vener toàn sứ,composite hoặc kim loại lên trụ phục hình inplant.
 • Translucent, A1, A3O, B0.5

.

 • Độ bền liên kết cao.
 • Dễ sử dụng.
 • Hệ thống hai thành phần - một chai, một ống tiêm.
 • Total-etch, selective-etch hoặc self-etch.
 • Hệ thống xử lý kép.
 • Khả năng chống mòn cao và huỳnh quang giống như răng.
 • Độ ổn định màu.
 • Bao gồm toàn bộ phổ chỉ dẫn gián tiếp.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0901.753.577  0243.655.777