Dây Nitinol SE Reverse Curve (Dây cong ngược)

  • 297-821
  • 3M
99.000₫
Dây Nitinol SE Reverse Curve (Dây cong ngược - Dây đánh lún)
- Đánh lún khối răng cửa
- Thay đổi đường cong spee

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777