30/07/2021
Sự xuất hiện của nha khoa dán đã cho ra đời khái niệm nha khoa xâm lấn tối thiểu với thiết kế răng b...
29/05/2021
HỘI THẢO CHỈNH NHA THẨM MỸ VỚI MẮC CÀI SỨ - Giáo sư Dr. Dennis Lim - Thời gian: 19h -21h30, Ngày 10/...
24/05/2021
Xi măng gắn tạm RelyX ™ TempNE là loại xi măng tự cứng không chứa eugenol được sử dụng để gắn phục h...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777