24/05/2021
Xi măng gắn tạm RelyX ™ TempNE là loại xi măng tự cứng không chứa eugenol được sử dụng để gắn phục h...
24/05/2021
RelyX™ U200, được sản xuất bởi 3M ESPE là xi măng nhựa tự dán lưỡng trùng hợp trộn thủ công. Sản phẩ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777