123 FULL KIT

  • KOHLER
Giá: liên hệ
123 FULL KIT
• Bộ Kit đặc biệt đơn giản hóa quá trình khoan.
• Bộ Kit bao gồm hệ thống mũi khoan thẳng.
• Ứng dụng Stopper.
• Đường kính tối ưu của stopper được xây dựng đồng bộ với đường kính của mũi khoan. Kết quả là ảnh hưởng của stopper rất ít.
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777