ESR KIT

  • OSSTEM
Giá: liên hệ
Easy Screw Removal KIT : để loại bỏ và khôi phục lại bất kỳ bộ phận nào khó giải quyết của Abutment or Screw. 
Sự phát triển của ESR KIT giúp tăng sự tiên lợi và giảm thời gian gõ bỏ trong trường hợp bị gãy. 
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777