Tin tức

Clinpro White Varnish - Gel bôi vecni flour chống sâu răng 3M ...
Hệ thống đánh bóng Sof-LexTM ...
Mão tạm Iso-Form 3M ESPE ...
Làm sạch và khử khuẩn mão răng SS (stainless steel) người lớn và trẻ em ...
Mão răng thép cho người lớn và trẻ em Stainless Steel Adult and Pediatric Crowns ...
Sử dụng vật liệu làm răng tạm Protemp 4 ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777