TS IV Fixture

  • OSSTEM
Giá: liên hệ
- Nhu cầu của khách hàng phản ánh thông số thiết kế 
- Thiết kế hiệu quả cho việc cắm dễ dàng trong xương mềm. 
- Thiết kế được tối ưu hóa dành cho xoang và xương mềm. 

 
• TSIV SA Fixture chuyên dụng dành cho xoang và xương mềm, mà có thân, ren, lưỡi cắt, và thiết kế  dạng chóp được áp dụng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. 
• Góc thuôn 6° ở phần trên đảm bảo sự cố định ban đầu cao ở vị trí cắm cuối cùng ở xoang và xương mềm.
• Góc thuôn 11.5° ở phần dưới được áp dụng để đảm bảo lần cắm đầu. 
• Với chức năng Self-Tapping, 3 cạnh cắt xoắn được thiết kế giúp giảm thời gian chèn. 
• Mảnh vụn xương được tạo ra trong quá trình cắm, có chức năng như túi gom mảnh vụn  (Chip Pocket). 
• TSIV đảm bảo hiệu ứng tự tạo ren mạnh mẽ bằng việc áp dụng ren nút thắt vặn cổ chai và    cạnh cắt xoắn trôn ốc. Cũng như vậy, TSIV đảm bảo cố định ban đầu ở xương mềm bằng việc sử dụng ren nhỏ ở phần trên.
• Hình dáng và thiết kế xung quanh đỉnh cho phép đặt Implant sau xương mềm Ø 2.0, Ø3.0mm khoan cũng tốt trong việc giảm thiểu khả năng tổn thương màng xoang. 
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777