Kềm cắt xa đầu giữ an toàn 3M™ Unitek™ Prestige | 900-756

  • 900-756
  • 3M
6.300.000₫
  • Kẹp các đầu thùy xa lỏng lẻo
  • Cắt dây cứng
  • 3M™ Unitek™ Prestige Series
Thông tin chi tiết

Kẹp các đầu thùy xa lỏng lẻo. Cắt dây cứng. Khả năng cắt và kẹp: Tối đa .021 x .025 in Nitinol, Bện và tối thiểu .012 in Nitinol.

  • Kẹp các đầu thùy xa lỏng lẻo
  • Cắt dây cứng
  • 3M™ Unitek™ Prestige Series

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777