Xương Tổng Hợp (Q-Oss / Q-Oss+)

  • OSSTEM
Giá: liên hệ
Xương Tổng Hợp : Tổng hợp từ vật liệu ghép xương
Alloplastic (Q-Oss / Q-Oss+) : Q-Oss and Q-Oss+ Chứa HA (hóa xương chậm) and  β-TCP(hóa xương nhanh)
- Q-Oss  : tỷ lệ HA  cao --> Duy trì thể tích tốt.  Hiệu quả bảo tồn xương ổ răng
- Q-Oss+:  tỷ lệ β-TCP cao --> Tái tạo xương nhanh.  Hiệu quả ở khu vực nhổ răng hoặc nâng xoang hàm trên.
- Nguy cơ nhiễm trùng thấp.
- Cấu trúc lỗ tuyệt vời cho tái tạo xương.
- Hình thành xương mới tuyệt vời với khả năng hút máu tốt.
- Giá rẻ.
- Hiệu quả giảm tiêu xương khi trộn với xương tự thân và đồng chủng.
- Phân chia việc sử dụng cho các chỉ dẫn khác nhau.
  • Q-Oss  : tỷ lệ HA  cao --> Duy trì thể tích tốt.  Hiệu quả bảo tồn xương ổ răng
  • Q-Oss+:  tỷ lệ β-TCP cao --> Tái tạo xương nhanh.  Hiệu quả ở khu vực nhổ răng hoặc nâng xoang hàm trên.
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777