TSII Fixture

  • OSSTEM
Giá: liên hệ
- Được thiết kế tối ưu giúp đảm bảo sự ổn định lâu dài. 
- Secures excellent connection stability of Abutment and Fixture. 
- Thiết kế tối ưu để đảm bảo sự cố định tuyệt vời. 
• Với thiết kế mở, một Fixture được đặt xuyên suốt trong ren cho đến tận đỉnh của phần cao hơn, ngăn việc hoại tử xương từ giá trị lực xoắn chèn quá mức.
• Phần phía dưới được thiết kế ren, cùng với độ dày của thành trong giúp khu vực nối liên kết được tăng cường sức bền và đảm bảo nhanh chóng cố định trước áp lực xương. 
• Ren Corkscrew đơn được áp dụng cho phần giữa, đảm bảo sức mạnh cho seft-tapping và  cố định chắc chắn.
• Dựa trên thiết kế Internal Hex, TSII có góc 11° và được thuôn dạng Conical Seal Connection  cho hiệu năng tuyệt vời trong sự kết nối bền vững giữa Abutment and Fixture. 
• Cung cấp một bề mặt tiếp xúc Morse Taper rộng với Internal Hex là khu vực dưới Morse Taper.
• Ngoài ra, TSII là một loại Internal Connection điển hình với tỷ lệ Micro Motion giúp ngăn  hiệu ứng hấp thụ xương.
• Cung cấp một sự cố định tuyệt vời bằng thiết kế dạng thuông cạnh Fixture.
• Ren cố định đôi cung cấp hiệu ứng Self-Threading giúp thời gian cố định giảm. 
• Cạnh Fixture được thiết kế như Triple Cutting Edge giúp cung cấp sự ổn định tuyệt vời.
• Thiết kế Sharp Edge với chức năng Self-Tapping tuyệt vời.
• Chip Bone, tạo sự cố định lâu dài, chức năng như Chip Pocket. 

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777