Kềm cắt xa dây Niti 010-021xx.025 | 900-752

  • 900-752
  • 3M
6.200.000₫
  • Khả năng cắt: Ống cuốn tối đa lên đến 0,21 x 0,025 in. Hi-T và Nitinol
  • Khả năng cắt: đường kính tối thiểu .010 in. Hi-T
  • Dòng 3M ™ Unitek ™ Prestige
 
Chi tiết
  • Khả năng cắt: Ống cuốn tối đa lên đến 0,21 x 0,025 in. Hi-T và Nitinol
  • Khả năng cắt: đường kính tối thiểu .010 in. Hi-T
  • Dòng 3M ™ Unitek ™ Prestige

Tương tự với hàm cắt thẳng 900-751.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777