Vảy hàn loại nặng | 700-103

  • 700-103
  • 3M
814.000₫

Mô tả

Loại thường (700-102), kích thước 0.015 in. (0.38mm), chiều dài: 6.10 m
Loại nặng (700-103), kích thước 0.025 in. (0.64mm), chiều dài: 3.05 m

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777