Kềm Tháo Mắc Cài Tự Buộc 3M™ Unitek™ | 804-170

  • 804-170
  • 3M
6.482.000₫
 
  • Khí cụ tháo được thiết kế để làm việc với nhiều loại mắc cài 3M.
  • Có thể tháo mắc cài khi có hoặc không có dây cung trong khe mắc cài.
 
Thông tin chi tiết

Kềm tháo mắc cài đặc biệt thiết kế cho Hệ thống mắc cài tự buộc 3M™ Unitek: Mắc cài tự buộc 3M™ Clarity SL và Mắc cài tự buộc 3M™ SmartClip™. Cũng được khuyên dùng cho Mắc cài sứ 3M™ Clarity Cao cấp. Có thể tháo mắc cài khi có hoặc không có dây cung trong khe mắc cài.

  • Khí cụ tháo được thiết kế để làm việc với nhiều loại mắc cài 3M.
  • Có thể tháo mắc cài khi có hoặc không có dây cung trong khe mắc cài.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777