Tin tức

3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Dentin Shade Refill, 1 - 4g Syringe - B3D, 7018B3D ...
Express ™ XT Putty Soft Refill, 36972 ...
3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Body Shade Refill, Viên nang 20 - 0,2g - A1B, 7019A1B ...
RelyX ™ Fibre Post Drill Refill - Size 3, 56866 ...
3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Body Shade Refill, 1 - 4g Syringe - B2B, 7018B2B ...
3M ™ Filtek ™ Ống tiêm phục hồi một lượng lớn, 4868A3 ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777