Tin tức

3M ™ Protemp ™ 4 Temporisation Material Refill, hộp mực 50 ml, bóng B0.5, 46959 ...
3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Body Shade Refill, 1 - 4g Syringe - A2B, 7018A2B ...
3M ™ Filtek ™ Z250 XT Nano Hybrid Refill Phục hồi Đa năng, Ống tiêm 1 - 3g - D3, 1470D3 ...
3M ™ Filtek ™ Ống tiêm phục hồi một lượng lớn, 4868A2 ...
Vương miện thay thế răng hàm vĩnh viễn đầu tiên bằng thép không gỉ 3M ™, Phía dưới bên trái (5 / hộp), Kích thước 6-LL-3, 6LL3 ...
Ketac ™ Cem Easymix ™ Glass Ionomer Luting Xi măng Bộ sản phẩm, 56900 ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777