Tin tức

3M ™ Filtek ™ Z350 XT Universal Restorative Dentin Shade Refill, 1 - 4g Syringe - A3D, 7018A3D ...
Máy khoan cột sợi quang 3M ™ RelyX ™ 56864, Kích thước 1, Màu vàng ...
Máy khoan cột sợi quang 3M ™ RelyX ™ 56864, Kích thước 1, Màu vàng ...
RelyX ™ Fiber Post Refill - Size 2 (Red), 56862 ...
Filtek ™ Z250 Ống tiêm phục hồi đa năng Refill Shade A2, 1370A2 ...
Máy khoan cột sợi quang 3M ™ RelyX ™ 56865, Kích thước 2, Màu đỏ ...
Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777