Chốt sợi thủy tinh RelyXTM Fiber Post


RelyXTM Fiber Post và RelyXTM Fiber Post 3D là chốt si composite trong, cn tia X và gia cường si thy tinh. Cả hai lođều có sn 4 kích c0,1,2,3. Các mũi khoan phù hp vi tng chốt có snđể lấy vt liu trám bít và to dng ống ty; xem bng dướđây:

page1image2960976

Sự kết hp chốt / mũi khoan

Kích thước chốt / Mã màu

0/Trng

1/Vàng

2/Đỏ

page1image3791696

3/Xanh

page1image3792736

Lấy vt liu trám bít ống ty

Mũi Universal

Mũi Universal

Mũi Universal

Mũi Universal

Mũi khoan sa soống ty

Mũi màu trng

Mũi màu Vàng

Mũi màuĐỏ

Mũi màu Xanh

page1image3670848

Thông số kỹ thut ca các chốt si

Đường kính đầu tn chóp (mm)

page1image3676256 page1image3676672

0.60

0.70

page1image3677504

0.80

page1image3678128

0.90

Đường kính đầu tn cổ răng (mm)

page1image3679792 page1image3680208

1.10

1.30

page1image3681040

1.60

page1image3681664

1.90

Độ thuôn

page1image3683328 page1image3683744

2.86(5%)

3.44(6%)

page1image3684576

4.58(7%)

page1image3685200

5.72(8%)

Chiều dài

page1image3687488 page1image3687904

20mm

page1image3688528 page1image3688944

20mm

page1image3689568

20mm

page1image3690192
page1image3690608

20mm

page1image3691648

*Không phi các kích cỡ đềđược bán ở các quốc gia

Sử dng xi măng composite trùng hp hai lần, ví dụ như RelyX TM Unicem 2 Automix, để gn kết các chốt si.
Các composite c
a 3M ESPE được chỉ định, như FiltekTM One Bulk Fill Restorative, được sử dng như mt vt liu tái to cùi. Để biết chi tiết về quy trình, vui lòng xem các hướng dẫn tương ng đểsử dng xi măng và vt liu tái to cùi.

Giữ tờ hướng dẫn sử dng trong quá trình sử dng sn phẩm.

Chỉ định

Trường hp không còn đủ mô răng còn li (<4mm) thì chốt cầđược nâng đỡ và giữ chphần cổ.

Chốt si RelyXTM Fiber Post và RelyXTM Fiber Post 3D có thể không phù hđể sử dng cho bnh nhân bị nghiến răng hoc răng ca hàm trên độ cn phủ nhiều, hoc khi mô răng phẩn chu vi cổ răng nhỏ hơn 1.5mm.

 

 

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777