Hướng dẫn sử dụng keo dán Single Bond Universal


Chuẩn bị răng
Chuẩn bị xoang trám / mô răng
- Loại bỏ mùn ngà bằng phun nước, và xịt hơi nhẹ mô răng hoặc xoang trám trong khoảng 2-3 lần với xịt hơi không có nước và dầu, hoặc sử dụng gòn cuộn để lau khô. Đừng thổi quá khô.
Lau khô xoang trám vđủ để bề mt bóng nh. Thổi quá khô có thể dẫđến nhcm sau điều tr.

Chúng tôi khuyên không nên sử dng các chất như chất gim nhy cm, chất khử trùng, chất làm se, selant ngà, dung dch ra có cha EDTA, hydrogen peroxide, vv (trừ dung dch chlorhexidine) sau lần ra cuối cùng. Các dư lượng ca các chất này có thể gây bất li chođộ bền dán và phng trùng hp ca keo dán, và đặc bit là các vt liu tự cng và lưỡng trùng hp

Men răng không được sa son

Làm sạch men răng như thường lệ (ví dụ, với bột đánh bóng hoặc thổi cát), và rửa kỹbằng nước.
- Sau đó xoi mòn và rửa sạch, xem mục "xoi mòn men răng có chọn lọc".
- Tiếp tục sử dụng keo dán Single Bond Universal.

Xoi mòn cấu trúc răng (tùy chọn)
Lực dán thích hợp trên lâm sàng đạt được bằng cách sử dụng keo dán. Có thể có lực dán cao hơn bằng cách xoi mòn men răng có chọn lọc hoặc sử dụng quy trình “total-etching”.

Xoi mòn men răng có chọn lọc
Việc xoi mòn bất cẩn trên ngà răng không gây bất kì ảnh hưởng nào lên keo dán.
- Sử dụng gel xoi mòn thông dụng acid phosphoric (khoảng 35%), ví dụ: Single Bond Universal Etchant trên lớp men răng đã sửa soạn và không sửa soạn (nếu có) và để trong 15 giây.
- Rửa kỹ bằng nước và thổi khô bằng xịt hơi không có nước và dầu hoặc lau bằng gòn cuộn; không thổi quá khô.

Quy trình total-etching
- Sử dụng gel xoi mòn thông dụng acid phosphoric (khoảng 35%), ví dụ: Single Bond Universal Etchant trên lớp men răng đã sửa soạn và không sửa soạn (nếu có) và để trong 15 giây.
- Rửa kỹ bằng nước và thổi khô bằng xịt hơi không có nước và dầu hoặc lau bằng gòn cuộn; không thổi quá khô.

Giảm nhạy cảm bề mặt chân răng
- Làm sạch bề mặt chân răng như thường lệ (ví dụ, với bột đánh bóng hoặc thổi cát).
- Rửa kỹ bằng nước và thổi khô bằng xịt hơi không có nước và dầu hoặc lau bằng gòn cuộn.
- Tiếp tục sử dụng keo dán Single Bond Universal.

Xử lý trước khi trám hoặc phục hồi
(làm bằng composite, sứ thủy tinh, sứ Zirconia, sứ nhôm oxit, kim loại (bao gồm amalgam))
- Làm nhám bề mặt trong của phục hồi, tốt nhất bằng cách thổi oxit nhôm ≤40μm; nếu sứ, lấy đi lớp sứ khoảng 1mm trên đường hoàn tất.
- Rửa kỹ bằng nước và thổi khô bằng xịt hơi không có nước và dầu hoặc lau bằng gòn cuộn.
- Không được xoi mòn bằng axit photphoric vì điều này có thể làm giảm khả năng dán dính vào một số vật liệu nhất định (ví dụ, Zirconia, nhôm oxit, kim loại).
- Tiếp tục sử dụng keo dán Single Bond Universal. Việc sử dụng thêm primer là không cần thiết.
  1.  

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777