FiltekTM Z350 XT Flowable Restorative


Vt liu phc hồi 3MTM ESPETM FiltekTM Z350 XT lng là composite trám răng quang trùng hđộnht thấp và cn tia X. Sn phẩđượđóng gói trong xy lanh và có nhiều màu. Màu sc ca FiltekTM Z350 XT lng được thiết kế để tương ng vi các màu ca Filtek Z350 XT. FiltekTM Z350 XT lng có cha nha bisGMA, TEGDMA và Procylat.

Các hđộn là sự kết hp gia ht ytterbium trifluoride vi kích thước từ 0.1 đến 5 micron, các ht silica xử lý bề mt không kết t20nm, các ht silica xử lý bề mt không kết tụ 75nm, và các đám ht xử lý bề mt zirconia/silica kết tụ (gồm ht silica 20nm và 4-11nm ziconia). Các đám kết tụ này có kích thước trung bình từ 0.6 đến 10 micron. Các hđộn vô cơ chiếm xấp xỉ 65% trng lượng (46% theo thể tích).
Chỉ định

-  Trám xoang III và IV

-  Phc hồi các xoang xâm lấn tối thiểu (bao gồm các miếng trám ở mt nhai không chu lc)

-  Trám lót/nền dưới miếng trám

-  Sa cha các lỗi nhỏ ca phc hình gián tiếp thẩm m.

-  Trám trũng rãnh

-  Bít các điểm lm

-  Sa cha các phc hình tm nha hoc acrylic

Thông tin lưu ý bnh nhân

Sn phẩm này cha các thành phần có thể gây phng dị ứng khi tiếp xúc trc tiếp trên da ca mt số cá nhân nhấđịnh. Tránh sử dng sn phẩm này trên bnh nhân được biết dị ứng vi acrylate. Nếu tiếp xúc lâu dài vi mô mềm, xúc ming vi nhiều nước. Nếu xy ra phng dị ứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế, lấy sn phẩm ra khi cơ thể và ngưng sử dng trong tương lai.

Thông tin lưu ý cho chuyên gia nha khoa

Sn phẩm này có cha các thành phần có thể gây phng dị ứng khi tiếp xúc trên da ca mt số cá nhân nhấđịnh. Để gim thiểu nguy cơ phng dị ứng, hn chế tiếp xúc vi vt liu này. Cụ thể, tránh tiếp xúc vi vt liu chưa trùng hp. Nếu tiếp xúc vi da, ra sch da bng xà phòng và nước. Sử dng găng tay và sử dng kỹ thut “không chm”.

Acrylate có th
ể xâm nhp xuyên qua các găng tay thông thường. Nếu sn phẩm tiếp xúc vi găng tay, tháo vào bỏ găng tay đó, ra sch tay ngay vi xà phòng và nước sau đó mang găng tay mi. Nếu xy ra phng dị ứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777