Lưu ý khi sử dụng keo dán Single Bond Universal


Cho bệnh nhân và chuyên viên nha khoa
- Single Bond Universal: tiếp xúc với mắt có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Mang mắt kính bảo vệ mắt để tránh tổn thương. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt lập tức với thật nhiều nước và gặp bác sĩ.
 
   
Đối với bệnh nhân
- Single Bond Universal có chứa các chất có thể gây phản ứng dị ứng khi tiếp xúc với da ở một số cá nhân. Tránh sử dụng sản phẩm này ở những bệnh nhân bị dị ứng với acrylate.
- Nếu tiếp xúc kéo dài với niêm mạc miệng, rửa thật nhiều nước. Nếu phản ứng dị ứng xảy ra, hãy gặp bác sĩ nếu cần, loại bỏ sản phẩm nếu cần và không bao giờ sử dụng lại.

Đối với chuyên viên nha khoa
- Single Bond Universal có chứa các chất có thể gây ra phản ứng dị ứng khi tiếp xúc với
da ở một số cá nhân. Để giảm thiểu nguy cơ dị ứng, hãy hạn chế tiếp xúc với các chất này. Đặc biệt, tránh tiếp xúc với keo chưa trùng hợp. Nếu tiếp xúc với da, rửa da bằng xà phòng và nước.
- Đề nghị sử dụng găng tay bảo vệ và kỹ thuật không chạm. Acrylates có thể thấm qua găng tay. Nếu Single Bond Universal tiếp xúc với găng tay, tháo và bỏ găng tay. Rửa tay ngay bằng xà phòng và nước và mang găng tay khác.
- Nếu phản ứng dị ứng xảy ra, hãy gặp bác sĩ nếu cần.
- Single Bond Universal và Single Bond Universal DCA rất dễ cháy. Tránh nguồn điện tĩnh. Tránh xa nhiệt, tia lửa, lửa đang cháy, đèn báo và các nguồn gây cháy khác.

Dữ liệu sản phẩm có thể được tìm thấy với tài liệu MSDS từ website www.mmm.com hoặc liên hệ với công ty con tại địa phương.

Lưu ý khi thao tác
- Gắn tạm phục hồi nên sử dụng sản phẩm không chứa eugenol (ví dụ như với RelyX TM TempNE). Việc sử dụng xi măng gắn tạm có chứa eugenol có thể ức chế quá trình trùng hợp của Single Bond Universal khi gắn sau cùng.
- Để đạt độ dán tốt nhất, không xử lý bề mặt phục hồi Zirconia, nhôm oxit, hoặc kim loại bằng axit photphoric.

Bảo vệ tủy
Để tránh kích thích tủy, che vùng gần tủy bằng cách sử dụng một lượng nhỏ vật liệu canxi hydroxit nhanh đông. Để tránh lực nén trong khi gắn phục hồi sau cùng, phải che tủy trước khi lấy dấu cho phục hồi sau cùng.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777