Keo dán Single Bond Universal


Mô tả sản phẩm
Single Bond Universal là keo dán tự trùng hợp một thành phần, làm sẵn dạng vỉ L-Pop để dùng một lần hoặc chai nhựa sử dụng nhiều lần. 
Tùy vào chỉ định, keo dán được sử dụng: 
-  Trong quy trình “self-etching” để rút ngắn thời gian điều trị ngắn nhất có thể và giảm
nhạy cảm sau điều trị.
-  Kết hợp với xoi mòn men có chọn lọc để tối đa hóa sự dán dính với men răng và giảm
nhạy cảm sau điều trị.
-  Trong quy trình "total-etching", sử dụng axit phosphoric trước, nếu việc xoi mòn không
giới hạn trong men răng.

Single Bond Universal DCA kích hoạt cơ chế lưỡng trùng hợp của Single Bond Universal và được trộn với keo dán bất cứ khi nào sử dụng vật liệu trám composite, xi măng, hay vật liệu tái tạo cùi tự trùng hợp hay lưỡng trùng hợp. Việc thêm chất hoạt hóa vào keo dán là không cần thiết khi sử dụng xi măng nhựa tự dán RelyX TM Ultimate vì chất hoạt hóa đã được tích hợp vào xi măng.

Hướng dẫn sử dụng này phải được lưu giữ để tham khảo trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm. Vui lòng xem thông tin sử dụng chi tiết về tất cả các sản phẩm được đề cập dưới đây.

Chỉ định
- Tất cả các xoang trám (theo Black) với vật liệu trám composite hoặc compomer quang trùng hợp. 
Gắn phục hồi gián tiếp khi kết hợp với xi măng nhựa tự dán RelyX Ultimate.
 Gắn veneer khi kết hợp với xi măng Rely X Veneer.
-
Dán dính trong tái tạo cùi bằng vật liệu composite quang trùng hợp hoặc vật liệu tái tạo 
Dán dính khi gắn xi măng lưỡng trùng hợp và vật liệu tái tạo cùi và composite tự trùng khi kết hợp với Single Bond Universal DCA.
Schữa miếng trám composite hoặc compomer
Schữa phục hồi composite, sứ-kim loại, và toàn sứ mà không cần thêm lớp mồi (primer) 
Giảm nhạy cảm bề mặt chân răng
Bịt kín xoang trám trước khi phục hồi amalgam
Bịt kín xoang trám và mô răng đã chuẩn bị trước khi gắn tạm các phục hồi gián tiếp
Dán dính trong trám bít hố rãnh
Lớp phủ bảo vệ cho miếng trám glass ionomer.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777