FiltekTM Z350 XT Universal Restorative


Vật liệu phục hồi FiltekTM Z350 XT Universal Restorative là composite trám răng quang trùng hợp được sử dụng cho cả răng trước và răng sau. Tất cả các màu đều cản tia X. Các hạt độn là sự kết hợp giữa hạt silica 20nm không kết tụ, hạt zirconia 4-11nm không kết tụ và các hạt zirconia/silica kết tụ (bao gồm silica 20nm và zirconia 4-11nm).


Màu ngà, mMen và màu da có các hạt kết tụ trung bình từ 0.6 đến 10 micron. Màu trong suốt có các hạt kết tụ trung bình từ 0.6 đến 20 micron. Các hạt vô cơ chiếm 72.5% theo trọng lượng (55.6% theo thể tích) đối với màu trong suốt và 78.5% theo trọng lượng (63.6% theo thể tích) cho các màu còn lại. FiltekTM Z350 XT Universal Restorative có chứa nhựa bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA và bis-EMA. Keo dán nha khoa, như các sản phẩm được sản xuất bởi 3M ESPE, được dùng đểdán vĩnh viễn phục hình vào mô răng. Vật liệu có nhiều màu như Ngà, Men, trong suốt, màu da. Vật liệuđược đóng gói ở dạng xy lanh truyền thống và nhộng.

Chỉ định
FiltekTM Z350 XT Universal Restorative được chỉ định

-  Trám trực tiếp cho răng trước và răng sau, bao gồm cả mặt nhai.

-  Tái tạo cùi

-  Liên kết răng

-  Các phục hồi gián tiếp, bao gồm inlay, onlay và veneer.

Thông tin lưu ý bnh nhân

Sản phẩm này chứa các thành phần có thể gây phản ứng dị ứng khi tiếp xúc trực tiếp trên da của một số cá nhân nhất định. Tránh sử dụng sản phẩm này trên bệnh nhân được biết dị ứng với acrylate. Nếu tiếp xúc lâu dài với mô mềm, xúc miệng với nhiều nước. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế, lấy sản phẩm ra khỏi cơ thể và ngưng sử dụng trong tương lai.

Thông tin lưu ý cho chuyên gia nha khoa

Sản phẩm này có chứa các thành phần có thể gây phản ứng dị ứng khi tiếp xúc trên da của một số cá nhân nhất định. Để giảm thiểu nguy cơ phản ứng dị ứng, hạn chế tiếp xúc với vật liệu này. Cụ thể, tránh tiếp xúc với vật liệu chưa trùng hợp. Nếu tiếp xúc với da, rửa sạch da bằng xà phòng và nước. Sử dụng găng tay và sử dụng kỹ thuật “không chạm”. Acrylate có thể xâm nhập xuyên qua các găng tay thông thường. Nếu sản phẩm tiếp xúc với găng tay, tháo vào bỏ găng tay đó, rửa sạch tay ngay với xà phòng và nước sau đó mang găng tay mới. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777