Xi măng nha khoa KetacTM Universal


Ketac TM Universal là vt liu trám glass ionomer cn quang, được trn bng tay; sử dng cho trám mt khối. Vt liu có khả năng liên kết hóa hc vi men và ngà răng đảm bo sa son xoang trám ít và khnăng khít sát bờ miếng trám tuyt vi. Ketac Universal có thể được sử dng mà không cần lp lót; vt liu gii phóng ion fluor và có nhiều màu khác nhau tương ng vi hệ thống so màu Vita cổ điển.

H
ướng dẫn sử dng này nên được lưu giữ trong suốt thi gian sử dng sn phẩm. Chi tiết ca tất cả các sn phẩm khácđượđề cở đây có thể được tìm thấy trong hướng dẫn sử dng tương ng. Ketac Glaze, keo dán Scotchbond Universal hoc Single Bond Universal không được bán ở tất cả các nước.
 
Chỉ định

- Lp lót cho miếng trám composite mt hoc nhiều mt

Tái to cùi trước khi gn mão răng

Trám răng sa

Trám xoang loi I chu lc vi ít nhất mt vùng nâng đỡ ngoài miếng trám

Trám xoang loi II chu lc khi eo tht ca miếng trám nhỏ hơn 1⁄2 khong cách 2 đỉnh múi, và ít nhất mt vùng nâng đỡ bên ngoài miếng trám

Trám cổ răng, nếu thẩm mỹ không phi là yếu tố chính

Trám tm thi mt và nhiều mt

Điều trị xâm lấn tối thiểu (MI) và A.R.T. (kĩ thut trám răng không sang chấn)

Trám bít hố rãnh

Thn trng

Bn có thể lấy tài liu MSDS 3M từ www.mmm.com hoc liên hệ vi công ty con tđịa phương.

Thn trng khi thao tác

Chỉ có dung dch Ketac Universal mđược dùng để trn bt Ketac Universal. Trn bt Ketac Universal vi dung dich ca các dòng sn phẩm glass ionomer khác sẽ làm thay đổi nồng độ axit trong vt liu trám.Điều này có thể dẫđến nhy cm sau trám. Ngoài ra, tính chất cơ hc ca vt liu sẽ giđi và thi gianđông cng thay đổi.

Chuẩn bị xoang trám

Chỉ lấđi ngà sâu, không cần thiết sa soở các vùng lm.

Không sa son bờ miếng trám quá mng vì vt liđòi hđộ dày tối thiểu là 0,5 mm!Ra sch xoang trám bng nước và thổi khô bng xt hơi. Không thổi quá khô.

Bo vệ ty

Nếu cần thiết, che nhng vùng gần ty bng vt liu canxi hydroxit nhanh đông để ngăn nga kích thích ty.

Thi gian

Ở nhiđộ môi trường 23°C/73°F và độ ẩm tương đối 50%, áp dng thi gian sau:

Thời gian trộn: 00:45
Thời gian làm việc bao gồm trộn: 03:00
Thời gian đông cứng kể từ khi bắt đầu trộn: 05:00
 
 
Nhiđộ càng cao, thi gian trn càng ngn; nhiđộ thấp hơn (ví d, trn trên tấm thy tinh lnh) giúp kéo dài thi gian làm vic. Thi gian làm vic cũng được rút ngn nếu lượng bt nhiều hơn quy định. Quá thi gian làm vic sẽ làm mấđộ dán dính vào men và ngà răng.
Liều lượng
Tỷ lệ trn [tỷ lệ trng lượng] là 2,9 phần bt (1 muỗng đầy) trên 1 phần dung dch (1 git).

- Lc chai bđể bt ri rc.

Dùng muỗng múc bt và sử dng thanh gt bng nha ti ming lọ để gt bt bt dư. Tránh nén bt. Đổ mt lượng bt thích hp lên giấy trn.

Giữ chai dung dch ở vị trí thng đứng và nhỏ vài git thích hp bên cnh bt.

          + Ming chai phđược lau sch s, tránh sót dung dch khô trên ming chai!

          +Git dung dch không được cha bt khí!

Đậy np lọ bt và chai dung dch kĩ sau khi sử dng và đảm bo rng không còn bt dư nào dính trên thanh gt.

Trn

Trn Ketac Universal ở nhiđộ phòng (20-25°C/68-77°F).

Sử dng bay trn bng kim loi hoc nha và giấy trn hoc tấm kính để trn.

Lý tưởng nhất là bt phđược chia tốđa làm 2 phầđể trn vào dung dch.

Trđều nhiều lần cho đến khi vt liđồng nhất.

Sử dng

Đặt Ketac Universal thành nhiều phần. Cần phđặở vùng lm trước. Cẩn thn tránh to bt khí
dưới lp men vùng lm.

Đảm bo không b

Xem theo hãng sản xuất

Hotline
Hotline:
0936.053.577  0243.655.777